Helsingør, Vapnagård, HACKATHON, d. 30 august. Kulturhus Syd. For 13-15 årige piger

Helsingør, Vapnagård, HACKATHON, d. 3. oktober. For piger 16-19 år. Kulturhus Syd

Silkeborg HACKATON 28. November

WEBINAR – Bioengineering

Helsingør, Danmarks Tekniske Museum 19 september

Online Materclass (Engelsk), 14 juli, Design Psychology

Hundested, New Nordic Youth, Summercamp weekend, uge 42

“Kvinder i STEM”, IDA gåhjemmøde, 6 oktober

10-15 år – Droneværksted – 21. juli kl. 10.00-15.00

12-17 år – Robotværksted – 23. juli kl. 10.00-15.00

MASTERCLASS (Overstået)

Odense, Get Inspired by Robots – Summercamp – Teknologisk Institut – (Overstået)

Danmarks Tekniske Museum, Helsingør (Overstået)

Kunstig Intelligens v. Jennifer Faridi 17 april (Overstået)

Aalborg Universitet, Hackathon (Overstået)

Webinar, Virtual Reality v. Paula Christensen (Overstået)

PAST EVENTS