FORLØB

Har du lyst til at være iværksætter for en dag?

Har du lyst til at møde nogle kvinder, der arbejder med teknologi – fordi teknologi handler om mennesker?

Har du lyst til at være en del af et netværk af kvinder, der arbejder på at udvikle fremtidens teknologi til både kvinder og mænd?

Dagen er en 6 1/2 timers workshop fra 9.30 til 16.00: Med udgangspunkt i STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) og FNs verdensmål går vi igennem entreprenør-processen.

 

.

.HACKATON BETYDER:

Vi finder et problem, vi brænder for at løse

Vi brainstormer om, hvordan dette kan gøres

I introduceres for nogle teknologier, der er oppe i tiden: robotter, droner, kunstig intelligens, 3 D print samt de teknologier, som rollemodellerne, der er tilstede, er eksperter i

Vi undersøger markedet

Ser på budget

Pitcher idéen for de andre, der er tilstede på dagen

Du får en værktøjskasse, du kan tage frem, når du får ideen til med at skabe noget nyt som verden mangler

Der kan tages fotos som High5Girls kan bruge til webside eller opslag på sociale medier

Hvis du har lyst til at fortsætte med din/jeres idé eller får en bedre idé, du/ I har lyst til at arbejde på, vil vi kunne tilbyde mentorforløb.

 

OVERORDNEDE FORLØB

High5Girls laver Hackatons og Mentorforløb. Hackaton er 6,5 timers workshop i weekender eller efter skoletid. Her arbejder vi med udgangspunkt i en udfordring defineret af FNs verdensmål med entreprenør mindset (se nedenfor) og introducerer pigerne til ny teknologi. Hvis pigerne herefter har interesse kan de melde sig til mentorforløb, hvor de 5-6 gange mødes med en af vores rollemodeller, og har mulighed for at arbejde videre med løsning af deres udfordring, måske de har fundet en ny udfordring, de ønsker at fokusere på.

Hvordan træner vi entreprenør mindset:

Problem-løsning: Deltagerne trænes i idé generering og i at udvikle kreative løsninger til løsning af problemer og udfordringer

Mod: Deltagerne trænes i at træde ud af deres “comfort zone” 

Kreativitet: De opfordres til at være modige og ikke lade sig begrænse 

Teamwork: De trænes i at kommunikere og samarbejde med en gruppe af forskellige personer og talenter (diversitet) 

Idé generering: De bliver bedt om at komme med en masse ideer, acceptere dem uden at dømme dem. De opfordres til at tænke vildt og kreativt

At begå fejl: Er ok – så længe vi lærer af vores fejl

Pitche: De trænes i at overbevise potentielle brugere og investorer om at deres idé er værd at købe eller investere i

Tale til en gruppe: De øver sig i at tale for en større gruppe – i at være konfidente og vise selvsikkerhed når de forklarer deres idé

Fra en deltager i Hackaton i Aalborg – 

“Jeg synes virkelig at hele konceptet med High5Girls er helt vildt godt og jeg synes det er så fedt at der findes folk som jer der synes at det er vigtigt at give os piger en mulighed for at udforske evner, så som at lede et projekt og at udvikle vores egne ideer. 

Jeg synes dagen var en helt vildt god oplevelse da vi for eksempel fra morgnen af, blev indstillet på at vi ville blive taget i mod med åbne arme, både af jer voksne men også af de andre piger. 

Vi startede med at fortælle hvad vi elskede og gjorde os glade. Denne øvelse fik i hvert fald mig til at smide alle de små parader man nok altid har når man prøver noget helt nyt, for alle blev fascineret af hinandens svar og I var så gode til at bakke op omkring vores svar. 

Øvelserne vi lavede i løbet af dagen var også meget gode da vi havde meget frie tøjler og vi havde tid til at gå i dybden med vores ideer. Vi fik den hjælp vi behøvede uden at vi kom til at føle at det vi havde udviklet ikke var vores eget. Så jeg synes i det hele taget at I gjorde det rigtigt godt 😀

KH Noa “