SAMTYKKEERKLÆRING

I forbindelse med High5Girls aktiviteter vil vi gerne som forening have mulighed for at anvende billeder af jeres barn, enten som situationsbilleder eller portrætter (hvor ansigtstræk er tydelige).

Billederne vil blive brugt på high5girls’ hjemmeside, sociale medier, nyhedsbrev eller andet eksternt målrettet informativt materiale.

Portrætbilleder kræver en skriftlig tilladelse (samtykkeerklæring), som vi vil bede jer om at give, hvis jeres barn skal kunne optræde i ovennævnte sammenhænge. Er du over 16 år må du selv give samtykke.

Etiske regler
High5girls har ud over ovenstående retningslinier indført et sæt etiske regler vedr. brug af billeder på vores hjemmeside samt på sociale medier og nyhedsbrevet.

Ved valg af foto vurderer vi billedet ud fra følgende regler:

1. Fotoet skal vise noget om foreningen eller den pædagogiske aktivitet

  • Fotoet må ikke vurderes som ydmygende eller krænkende på barnet eller pårørende
  • Fotoet må ikke kunne skade barnet nu eller på længere sigt

3. Der skal tages hensyn til familiens religion og kultur
4. Indehaver af forældremyndighed skal give skriftligt samtykke vedr. afbildning af barnet
5. Hvis barn eller den pårørende ønsker det (mundtligt), skal fotoet fjernes hurtigst muligt
6. Alle skriftlige tilladelser kan til enhver tid skriftligt trækkes tilbage