INNOVATORQ 02/07/2020

Link to article

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

STEM er forkortelsen for Science Technology Engineering Mathematics. En forkortelse du godt kan skrive dig bag øret, for du kommer til at høre meget mere om STEM. Det er unge fra denne faggruppe, som kommer til at udvikle fremtidens teknologi, og som det ser ud nu, bliver de en mangelvare i fremtiden. Om få dage skal de unge beslutte sig for, hvilken uddannelse de vil starte på, og her håber vi, at flere vælger STEM fagene, også kvinderne. Men hvordan får vi flere piger i STEM, så de er med til at udvikle fremtidens teknologi?

af Rune Nørager, Direktør, Design Psykologi og Marianne Andersen, Forkvinde, High5Girls

De fleste tiltag med fokus på at få flere piger til at vælge tekniske- naturvidenskabelige fag har taget udgangspunkt i forklaringen om, at kønsstereotyper afholder piger fra at søge. Hos High5Girls ser vi mere nuanceret på det. Vi tror på, at det i højere grad handler om at anerkende, at fagene skal designes bredere. Det kan være med til at få flere piger i STEM.

Fagene skal gøres mere attraktive, ud fra det vi ved om, hvad der motiverer piger (og herunder en bredere gruppe drenge). Vi kalder det Kønsrigt design.

Piger er underrepræsenterede indenfor STEM. Derfor er der i High5Girls fokus på piger. Målet er at både kvinder og mænd skal være med til at udvikle fremtidens teknologiske løsninger, da der kommer mere og mere teknologi i vores hverdag og vores job. Foto: Mathias Lilholt, HCØ

Kønsrigt design udspringer af arbejdet med at skabe design, og appellerer bredt på tværs af køn samt nuancer her indenfor. Her et par eksempler, der illustrerer vores pointe.

Design appellerer til køn

HiFi udstyr har traditionelt haft et snævert appellerende design. Nu designes lyd og billede, så det appellerer bredere ved at integrere tekstiler, mobilitet og organiske formmæssige udtryk. Udstyr som i højere grad forbindes med noget fra en boligbutik end den klassiske HiFi-butik.

Det samme gælder computerspil. Fra at være en snæver defineret teknologi, så er computerspil i dag et kønsrigt designunivers, der appellerer bredt – fordi computerspillene i dag er forskellige i forhold til deres logik, dynamik, og udtryk.

Resultatet af udviklingen indenfor HiFi udstyr og spil er, at vi i dag ser flere piger og kvinder, der bruger tid og penge på et områder, der tidligere var domineret af en bestemt type drenge og mænd. Vi ser også en anden type drenge og mænd, som nu er inkluderet, fordi det kønsrige design dækker nuancer både mellem og indenfor kønnene.

Flyt mennesker

Vores centrale pointe med eksemplerne er, at hvis vi vil flytte mennesker, må vi re-designe produktet, så det appellerer til dem.

Indenfor psykologien kan det at appellere til forstås som en del af personlighedspsykologien. Vores personlighed beskrives som forskellige måder, hvormed vi afsøger verden for kvaliteter, der regulerer vores velbefindende.

Det er analogt til vores smagspræferencer, der gør, at vi afsøger for forskellige typer mad, vi vælger at spise. Har vi ingen valgmulighed, så spiser vi det, der er, men jo større udvalg, des mere præcist kan vi finde det, som vi bedst synes om.

I Danmark vælger vi uddannelse med hjertet

Det er analogt til måden, vi vælger uddannelse på. Uddannelser og indhold på uddannelser vil i forskellig grad matche forskellige typer personligheder. I Danmark er vi frie til at vælge uddannelse. Vi kan vælge med hjertet – eller personligheden – fordi vi ikke behøver at tænke på betalingen af studiet.

Derfor vælger vi i Danmark i høj grad uddannelse ud fra det, der matcher vores personlighed. Og derfor må vi kigge på designet af uddannelserne, hvis vi ønsker flere piger i STEM.

I lande som Indien er uddannelsesvalg mere strategisk i forhold til, hvad der sikrer et godt arbejde, der muliggør forsørgelse af familien.

Dansk Industri udarbejdede i 2019 en analyse, der viste at kun en af tre studerende på en videregående uddannelse i IT, teknologi eller naturvidenskab er en kvinde. Sådan har det været i snart et årti.

High5Girls hackaton på AAU Januar 2020. High5Girls er en nonprofit forening, der har fokus på at motivere piger til at vælge STEM. Pigerne introduceres for ny teknologi og arbejder som iværksætter. Foto: Mathias Lilholt, HCØ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beregninger foretaget af Ingeniørforeningen IDA i 2018, viser at vi i 2025, kommer til at mangle 10.000 personer med netop disse uddannelser. Derfor bør vi spørges os selv ”hvordan skaber vi et bedre match mellem uddannelse og personlighed indenfor STEM?”

Selvom alle personlighedstyper findes indenfor begge køn, er der nogle træk, vi i højere grad ser hos kvinder end hos mænd. Visse personlighedstræk er mere fremtrædende indenfor nogle uddannelser end andre.

Hvad tiltrækker og motiverer kvinder og mænd?

Det giver ikke mening at sige, at der er forskel på, hvad kvinder og mænd kan, men der kan være store forskelle på, hvad vi har lyst til, tiltrækkes og motiveres af.

Intet domæne er på forhånd givet til at passe bedre til én type personlighed. Men hvis én type personlighed indenfor gruppen af mænd har udviklet det første HiFi udstyr og de første computerspil, så er de designet til at passe til denne personlighedstruktur.

Sådan er det også med uddannelser. Ingen uddannelse er personlighedsmæssigt kodet i nogen speciel retning. Dog kan uddannelser historisk set have udviklet sig til at have en mere snæver appel til en given type personlighed. Det er efter vores opfattelse, det vi ser indenfor de STEM uddannelser i dag.

Det betyder, at hvis vi vil flytte på køn indenfor uddannelser, så er det personlighed, vi bør fokusere på. Herunder specifikt hvordan vi designer uddannelser. En uddannelse er mange ting – ikke mindst de fysiske og sociale rammer. Derfor bør vi tænke denne personlighedsmæssige designappel med ind i uddannelserne.

Hvis det faglige ikke tænker “Kønrigt design”, vil effekten af øvrige tiltag ikke leve op til forventningerne.

Der er foretaget mange tiltag med fokus på blandt andet markedsføringen af uddannelser. Men fokus på hele designet mangler efter vores mening.