NOVO NORDISK FONDEN 23/07/2020

Link to article

Hvis unge piger tror, at STEM-fagene (Science, Technology, Engineering og Math) kun er for nørdede drenge med en cola på bordet ved siden af tastaturet, kan de godt tro om igen.

Der findes mange seje kvinder inden for STEM-fagene, og en ny nonprofit organisation har indtil videre samlet 25 af dem, som skal være ambassadører/rollemodeller for deres fag over for unge piger, som ofte kigger andre veje, når de skal vælge karriereretning.

High5Girls, som projektet hedder, er sat i søen for at vække interessen for STEM blandt unge pige mellem 13 og 19 år. Til det formål har projektet modtaget 300.000 kr. i støtte fra Novo Nordisk Fonden.

»Vi vil gerne dele vores glæde ved at have et job inden for teknologi og videnskab med piger og give fagene et andet image. Teknologi og videnskab handler ofte om mennesker og at hjælpe andre mennesker, og det taler meget mere til piger end det traditionelle og støvede billede af, hvad fagene kan bruges til,« fortæller stifter og direktør for High5Girls Marianne Andersen.

 

STEM-kvinder lærer fra sig og inspirerer
De 25 kvindelige ambassadører i High5Girls er ingeniører, forskere, astrofysikere, matematikere, entreprenører mm. inden for en bred vifte af brancher og typer af jobs.

Kvinderne vil hen over sommeren afholde sommercamps, hvor piger i alderen 13 til 19 år kan deltage og få et indblik i, hvad teknologi kan bruges til. Emnerne defineres af de kvinder, som afholder de forskellige camps, og kan spænde over alt fra droner og robotter til udvikling af læbestifter og programmering.

Sigtet med de forskellige sommercamps er at gøre pigerne nysgerrige på videnskab og teknologi og introducere dem for, hvordan man kan arbejde med fagene til eksempelvis at udvikle hjælpeværktøjer til handikappede, gøre ældre mere selvhjulpne eller løse klimaudfordringer. De forskellige camps vil tage udgangspunkt i de 17 verdensmål.

»Vi er hverken pædagoger eller undervisere, men kommer alle sammen fra erhvervslivet og har været ude og se, hvad det vil sige at være kvinde i en mange gange mandsdomineret verden. Lige nu mangler erhvervslivet folk med STEM-baggrund, og udvikling af løsninger bliver generelt også bedre, når der er stor diversitet blandt dem, som står bag udviklingen. Derfor skal vi selvfølgelige have de 50 procent, som normalt ikke er så repræsenteret i disse job, på banen,« siger Marianne Andersen.

Marianne Andersen uddyber, at det ikke handler om piger eller drenge, men om forskelle i personlighed.

»Vi har i High5Girls bare valgt at fokusere på den store gruppe, der er underrepræsenteret inden for STEM, simpelthen fordi det er nemmere at kommunikere med et fokus, og fordi vi har oplevet, at piger, der arbejder sammen om teknologiløsninger, ofte arbejder anderledes sammen med andre piger, end hvis der er drenge tilstede.«

 

Skal lære at være entreprenører
Marianne Andersen fortæller, at High5Girls ud over sommercamps også kommer til at afholde flere såkaldte ”hackatons”, hvor grupper af piger kan mødes med nogle af rollemodellerne og ud fra entreprenørmodellen arbejde direkte med løsninger på konkrete problemstillinger.

Drejer det sig som eksempel om et hjælperedskab til handikappede, skal pigerne gennem hele udviklingsprocessen fra definition af problemet og brainstorming til design thinking og udarbejdning af en mulig prototype/idé, som de kan pitche for gruppen.

»Vi ønsker at pigerne er mere nysgerrige, når de forlader en hackaton. De skal undre sig og stille spørgsmål,« siger Marianne Andersen.

 

Svært at få fat på de helt rigtige piger
Grundtanken er, at pigerne skal lære, hvad det vil sige at gå fra idé til færdigt produkt.  Når de så senere i livet selv får den gode idé, ved de, hvad der skal til for at føre den ud livet. De skal trænes i at være nysgerrige, springe ud i det ukendte, at det er okay at fejle, så længe man lærer af det, og i at stille sig op foran en forsamling og præsentere sin idé. Det vil de ifølge Marianne Andersen få glæde af gennem hele deres liv.

Derudover får de også kontakt til et netværk af rollemodeller.

Udfordringen kan dog være at få fat i de helt rigtige piger. De piger, som i forvejen går med tanker i retning af at tage en karriere inden for STEM, er en del af målgruppen for High5Girls. Derudover vil Marianne Andersen rigtig gerne have fat i de piger med, som faktisk slet ikke ved, at en karriere inden for STEM er noget for dem.

»Vi arbejder med både en kortsigtet strategi og en langsigtet strategi. Den kortsigtede strategi er at få afholdt nogle fede camps, som inspirerer deltagerne til at tænke i retning af en uddannelse inden for STEM. Den langsigtede strategi er at udbrede High5Girls, så flere og flere får kendskab til os, og flere piger, som normalt er meget svære at få til at interessere sig for STEM-fagene, dukker op til vores arrangementer,« siger Marianne Andersen.

Bevillingen fra Novo Nordisk Fonden skal benyttes til dels at afholde de forskellige sommercamps og hackaton.

 

Støtte til 11 projekter
High5girls er ét blandt 11 projekter, som Novo Nordisk Fonden netop har støttet med bevillinger for samlet set 40 mio. kr. i forårets ansøgningsrunde om projektstøtte til fremme af børn og unges viden om muligheder og løsninger inden for naturvidenskab og teknologi. Læs mere om alle projekterne her.

 

Om Novo Nordisk Fonden
Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to hovedformål: 1) at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen; og 2) at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers liv og bæredygtigheden i samfundet.