VI STYRKER ERHVERVSLIVETS FORSYNINGSKÆDE
AF STEM KANDIDATER – STØT OS

High5Girls har til formål at motivere piger og unge kvinder 13-19 år til at vælge en karrierevej inden for Science, Technology, Engineering og Mathematics – også kendt som STEM.

Vi er en NGO og med støtte fra fonde og dansk erhvervsliv, gør vi det muligt for de unge kvinder at få faglig og personlig sparring af kvindelige rollemodeller, som er ansat på danske universiteter eller i erhvervslivet, hvor der historisk har været meget få kvinder. På den måde skaber vi nye narrativer om, hvad kvinder kan, og åbner en verden af netværk og spændende uddannelses- og karrieremuligheder.

I mere end 5 år har vi samlet unge kvinder i deres fritid. Her mødes de for at fordybe sig i STEM aktiviteter. Det resulterer i at der opstår sociale netværk, og fra forældrene lyder det, at science fællesskabet ændrer pigernes tro på egne evner, når de kommer tilbage i skolen – endda i deres fritid og hverdag, hvor de opsøger mere viden om science og teknologi. En ekstern evaluering af konceptet, foretaget af Rambøll Management, fremhæver, hvordan de unge kvinder ser det som positivt, at undervisningen foregår i et miljø, hvor der kun er kvinder – for i deres egne klasser er der typisk kun få kvinder med samme interesser. Og det bærer ved til forestillingen om STEM-verdenen som mandsdomineret. Men i dette setup får de selvtillid og mod på at tage plads i undervisningen, og det gør, at de føler sig langt bedre rustet til efterfølgende at søge ind på en STEM-uddannelse.

LÆS MERE

DANSK ERHVERVSLIV KOMMER TIL AT MANGLE 13.000 STEM-KANDIDATER OG OP MOD 22.000 KANDIDATER INDEN FOR IT I 2030
*Kilde: TEKNOLOGIPAGTEN*

Vi lever i en tidsalder, hvor teknologi og it spiller en afgørende rolle. Men danske virksomheder må kikke langt efter medarbejdere med STEM kompetencer. Det vil sige kompetencer inden for teknologi ingeniørkundskaber, naturvidenskab og matematik. Intet tyder på at rekruttering bliver nemmer de kommende år. Danmark ligger nemlig i bunden, når det kommer til hvor mange unge der vælger en STEM uddannelse.

Samtidig er STEM et af de områder med størst kønsubalance. I dag er kun hver tredje på de optagne videregående STEM uddannelse en kvinde. En mere ligelig kønsfordeling gør rekrutteringspuljen større men det vil også have afgørende betydning for, at de teknologiske og videnskabelige løsninger, der udvikles til vores samfund, er mangfoldige og repræsentative. Vi har ganske enkelt brug for mere diversitet i STEM.

Det tager tid at uddanne sig og blive en del af arbejdsstyrken. Det hele starter med at vi sammen løfter ansvaret for at vækker de unge kvinders interesse og vise dem de gode karrieremuligheder, som erhvervslivet kan tilbyde dem i fremtiden. Læs mere om, hvordan vi er en del af virksomhedernes ESG og CSR-rapportering

LÆS MERE

7 GRUNDE TIL AT VIRKSOMHEDER VÆLGER AT STØTTE OS.

INVESTERING I FREMTIDEN

De ser det som en investering i at løse langsigtede rekrutteringsproblemer og løfter et socialt ansvar ved at styrke forsyningskæden til STEM uddannelser, som historisk har været domineret af mænd.

TALENTPULJEN AF + 100 KVINDELIGE ROLLEMODELLER

De øger netværket med adgang til talentpuljen af + 100 kvindelige rollemodeller fra STEM branchen.

EFFEKTIVISERER ESG KRAV

De indgår et længerevarende High5Girls partnerskab for at effektiviserer ESG krav og CSRD-rapportering.

DEL AF FORRETNINGSSTRATEGI

De handler på diversitet og inklusion i deres forretningsstrategi, CSR og/eller ESG.

BEDRE RESULTATER

De tiltrækker og fastholder talenter af alle køn, for i sidste ende skaber bedre resultater for egen forretning og dansk erhvervsliv.

DE RIGTIGE VÆRDIER

De kommunikerer deres værdier internt og eksternt gennem de mange forskellige aktiviteter, som High5Girls tilbyder se

STØT MISSIONEN

De støtter missionen med en økonomisk gave, og kan samtidig benytte det skattemæssige fradrag.

+ 100 ROLLEMODLLER

High5girls rollermodeller er et centralt element i måden at tænke forandring på. Vores rollemodeller baner vejen for flere piger i STEM. Det kan de, fordi de selv har gået vejen. De har selv siddet som den eneste pige i klassen og oplevet STEM som en verden, man som kvinde befinder sig i på trods. Og dét agter de, ligesom os, at lave om på.

SAMMEN KAN VI OPNÅ MERE

LAV GOD FORRETNING MED ESG

Det er efterhånden bekræftet af mange konsulenthuse samt Dansk Industri at virksomheder med stærkt fokus på sociale faktorer (S-et i ESG) er bedre til at drive innovation og generere indtægter.

S-et er jeres sociale påvirkning og praksis ift. ansvarlighed over for medarbejdere, samfundet og interessenter. Det omfatter bl.a. diversitet og inklusion, forsyningskædeetik, samfundsengagement og socialt ansvar. High5Girls leverer netop dét.

Vi motiverer piger og unge kvinder til at vælge en karriere inden for Science, Teknologi, Engineering og Matematik og styrker på den måde forsyningskæden til danske erhvervsliv. Vores STEM fritidsaktiviteter forgår i lokalt områder, i kommuner og over hele Danmark.

Rambøll Management har i 2022 afsluttet en evaluering af High5Girls. Hovedkonklusionen er: ”High5Girls kan hjælpe med at løfte den samfundsmæssige udfordring, der består i, at mange piger taber interessen for STEM, når de bliver ældre”.

Med H5G som partner er det muligt at løfte det sociale ansvar (S-et) gennem donationer eller et skræddersyet samarbejde, som matcher jeres forretningsstrategisk mål, værdier og ressourcer.
At medvirke til at præge fremtidens arbejdsmarked positivt styrker ikke kun jeres ESG/CSRD rapportering men også omdømmet hos både kunder, jobkandidater og samarbejdspartnere.

LÆS MERE

FÅ STORYTELLING OG ET NYT NARRATIV

H5G dokumenterer og deler den positive fortælling både til intern og ekstern brug

I H5G skaber vi et positivt narrativ om kvinder i STEM branchen. Vi inspirer flere unge kvinder til at vælge den ofte ukendte karrieremulighed. Det gør vi ved at fortælle den gode historie om de kvinder, som allerede arbejder med fremtidens teknologiske løsninger på universiteterne eller i virksomhederne.

På de sociale medier deler vi dagligt vores YouTube videoer, billeder og tekster fra de aktiviteter, som vi tilbyder som f.eks. science camps. Energien er høj og det er tydeligt at der er en brændende interesse for STEM emnerne, samhørigheden og samspillet mellem pigerne og de voksne rollemodeller.

Vi bygger bro mellem tro på egne evner, kompetencer og handlekraft. Hvis hun kan – kan jeg også.

Vi er klar til at fortælle historien om de virksomheder, som støtter sagen og er med til at få flere kvinderne til at udvikle fremtidens teknologiske løsninger.

LÆS MERE

TILTRÆK KVINDER TIL TALENTPULJEN

Der er manglen på kvinder i de STEM stillinger, som historisk har været domineret af mænd.

Det ændrer vi aktivt ved at sætte ind tidligt i forsyningskæden. + 100 kvindelige rollemodeller, som selv arbejder med den nyest science og teknologi, viser vejen til nye karrieremuligheder for den næste generation af kvinder 13-19 år.

De stiller deres viden og engagement til rådighed og medvirker både i udviklingen og afholdelsen af vores gratis camps, mor/datter aftner, HTX boost samt i debatter, podcasts og netværksaktiviteter.

I eksponerer jer og drage fordel af et stærkt netværk af kvinder i STEM fra den private sektor, entreprenører og universiteter. Hør mere om, hvordan I allerede nu tiltrækker flere kvinder til jeres talentpulje.

LÆS MERE

HVAD KAN VI GØRE SAMMEN

Først lytter vi. Aktiviteterne, som H5G tilbyder, kan formes, så de inkluderer og passer til dine forretningsbehov. Vi ønsker at arbejde sammen om at udvikle fælles succes.

MOR/DATTER AFTEN
– OGSÅ FOR VIRKSOMHEDER

Disse aftener er meget populære, og vi elsker simpelthen at afholde dem. Statistikker viser, at det i 75% af tilfældene er moderen, der diskuterer uddannelse med sin datter. Hun er ofte den vigtigste rollemodel, når det kommer til støtte.

Mødre og døtre tilbringer aftenen med vores f.eks. robotingeniører og koder deres egne robotter. Vi deler vores erfaringer om STEM-uddannelse og om jobstereotyper, fordomme og hvordan karrierevalg ofte påvirkes af det, der er omkring os.

At sponsorere denne aften betyder at skabe et fundament for STEM-uddannelse med sjove minder, støtte og et relevant netværk for alle. Dette kan være en tilbagevendende forretnings tradition en eller to gange om året som en del af intern og ekstern branding. Inviter dine interessenter, forretningspartnere eller andre? Vi kan tilpasse konceptet for at imødekomme dine behov.

Målgruppe: 13-16 år og deres mødre. Format: 4 timers workshop, debat inklusive forplejning. Sted: Din virksomheds placering eller med vores samarbejdende universiteter. Pris: DKK 23.000.

LÆS MERE

WEEKEND CAMPS

 

Denne weekend-workshop for piger fokuserer på STEM-temaer fra brancher, hvor kvinder historisk set har været underrepræsenterede.

16 piger danner hold med 4 rollemodeller for at arbejde med bæredygtige samfundsudfordringer, som teknologien forsøger at løse. Emnerne kredser omkring de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Vores didaktiske design sikrer høj engagement og motivation for pigerne til at udvikle interesse for STEM-fagene. Rollemodellerne viser vejen til realistiske karriereveje – også når man er kvinde. Alle vender hjem med et stort smil og en high five.

Ved at sponsorere "Camps" gør du en forskel lige der, hvor forsyningskæden til STEM-studierne begynder. På denne måde driver du aktivt kønsdiversitet ind i disse brancher og opbygger en arbejdsstyrke til fremtidig rekruttering, konkurrence og udvikling.

Ved at samarbejde med H5Gs rollemodeller påtager I jer både miljømæssigt og socialt ansvar og skaber meningsfulde ESG/CSR-mål.

Målgruppe: Piger 13-16 år. Format: 2-dages workshop med networking og socialt samvær. Sted: Din virksomheds placering eller med vores samarbejdende universiteter. Pris: 88.000 DKK.

LÆS MERE

POWER TO HTX

 

"HTX," er en teknisk studentereksamen som er designet til at forberede studerende til yderligere studier inden for STEM-relaterede områder. En ny generation af kvindelige studerende er klar til at påbegynde deres videre studier men på HTX er kun få andre kvinder. For dem er det afgørende at kunne se sig selv repræsenteret på det arbejdsmarked, som de stræber efter at træde ind på efter endt uddannelse.

H5Gs rollemodeller faciliterer et "niveaubaseret" træningsprogram, hvor deltagerne skrider frem gennem forskellige stadier, hvor hvert bygger på den viden og de færdigheder, der er erhvervet på det foregående niveau. Fokus er på at styrke konkrete kompetencer og selvtillid. Projektet vil også arbejde på tværs af klassetrin for at sikre et fællesskab mellem de kvindelige studerende for det næste skridt mod en karriere inden for ingeniørområdet.

At sponsorere "Power to HTX" betyder at påtage sig socialt ansvar og gøre en indvirkning på at opbygge en STEM-arbejdsstyrke til fremtidig rekruttering, konkurrence og udvikling for din virksomhed og dit brand. Donationen kan være en del af jeres ESG/CSR-mål.

Målgruppe: 16-19 år på tværs af klassetrin. Format: 1-3-årigt projekt i samarbejde med HTX-institutioner og kommuner. Sted: HTX, virksomhedsbesøg. Pris: 750.000 DKK om året.

LÆS MERE

SCIENCE I FRITIDEN

 

Dette er en serie af 8 efter-skole aktiviteter, hvor H5G rollemodeller viser piger, hvorfor STEM både er sjovt, meningsfuldt og et fantastisk karrierevalg. Gennem vores rollemodeller har vi adgang til topmoderne viden og teknologi samt et netværk af kvinder til at støtte pigerne.

Træningen er designet af Mette Meltinis, ekspert inden for læring og iværksætteri. Hendes didaktiske fokus ligger på vigtigheden af kompetencer, validering og støtte. På den baggrund dykker pigerne ned i projekter om emner, der kredser omkring de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling med en praktisk tilgang.

At sponsorere "Science i fritiden” er at forpligte sig til at påvirke en langvarig passion for STEM. At opbygge en "can-do attitude”. Vi kan endda arrangere "Science i fritiden” for ansattes døtre og virksomhedens forretningspartner.

Målgruppe: Piger 13-16 år. Format: 8 efter-skole aktiviteter over 3 måneder. Sted: Din virksomheds placering eller med vores samarbejdende universiteter. Pris: 75.000 DKK.

Marianne Andersen er pioneren bag High5Girls. Hun er uddannet som elektroingeniør og har arbejdet 25 år inden for medicoindustrien med forretnings- og produktudvikling, en karriere, hun altid har nydt. Hun var den eneste kvinde i en klasse på 32 studerende. I de følgende år arbejdede hun globalt i medicoindustriens store virksomheder, typisk som en af få kvinder blandt mange mænd.

Da hun spurgte sig selv, hvad hun ønskede at give tilbage til verden, blev ideen om High5Girls født. Ideen er at dele glæden ved STEM-uddannelser og -job med den næste generation for at opnå mere mangfoldighed i fremtidens teknologiske løsninger.

LÆS MERE

ET SÆRLIGT ”HIGH-FIVE- AFTEN ARRANGEMENT

I 2023 modtog Marianne prisen "Women in Tech Advocate of the Year". Marianne deler sin historie og fortæller, hvorfor hun valgte at stifte High5Girls. Ved dette arrangement møder I også nogle af vores rollemodeller, som deler deres perspektiver på mangfoldighed, inklusion og hvorfor kvinder i udviklingsteams kan være en forretningsfordel.


LÆS MERE

HIGH5GIRLS
YOUTUBER CHANNEL

Besøg High5Girls' YouTube-kanal. High5GirlsYoutubeChannel Billeder kan sige mere end ord. Vi stræber efter at inspirere så mange unge piger og kvinder som muligt. Med video får man hurtigt et indtryk af, hvad High5Girls laver, og hvordan det er muligt at indgå i et science-fællesskab med andre unge piger og kvinder.

At sponsorere en videoproduktion hjælpe med at øge synlighed og tiltrække flere til de STEM. Videoer kan naturligvis deles på virksomhedens intranet og ved møder samt deles på sociale medier. De kan indgå i intern kommunikation og sammenhæng i jeres ESG/CSR-aktiviteter.

Format: High5Girls er ansvarlige for alle dele af produktionen. Målgruppe: Afhængig af videoen. Pris: pr. video DKK 19.000.

LÆS MERE

PODCAST

Næsten tre ud af fem personer i alderen 16-39 lytter til podcasts. Det er vigtigt for os at skabe positive fortællinger om kvinder inden for STEM for at inspirere og tiltrække lyttere med en digital, lettilgængelig informationskanal. Derfor producerer High5Girls podcasts.

Sammen med prominente stemmer udfordrer vi kønsstereotyper og fremhæver de mange uddannelsesmæssige og karrieremuligheder for kvinder inden for teknologi, ingeniørarbejde og naturvidenskab.

Lyt med https://podcasts.apple.com/us/podcast/high5girls-podcast/id1595067111

Listen over idéer til kommende podcasts er lang. Ved at sponsorere 1 eller flere podcastproduktioner hjælper du os med at opbygge et værdifuld bibliotek af opmuntring. Med dette medie inspirer vi endnu flere piger, forældre, virksomhedsejere, ledere og medarbejdere, men også undervisere og politikere. Dit brand vil naturligvis blive nævnt i podcasten og på vores hjemmeside.

Format: High5Girls er ansvarlige for alle dele af produktionen. Målgruppe: Afhængig af podcasten. Pris: pr. podcast DKK 25.000.

LÆS MERE

DONATIONER ER EN GAVE

 

High5Girls er en non-profit organisation. Vi har brug for sponsorer og støtte for at fortsætte vores arbejde. Danmark står over for en betydelig mangel på STEM-kandidater i fremtiden. Ifølge en rapport fra Teknologipagten estimerer Dansk Industri, at der vil være en mangel på 13.000 STEM-kandidater i 2030 og op til 22.000 kandidater inden for IT-området i 2030. Dette er et problem, når man tænker på, at STEM-færdigheder betragtes som midlet til at håndtere mange af verdens udfordringer.

Vi har mere en 100 kvindelige rollemodeller, som bakke op om sagen, ved at arbejde frivilligt hos High5Girls. Med jeres donationer kan vi sætte alle kræfter i spil og nå ud til hele landet.

Vi er meget taknemmelige for enhver donation og tilbud om hjælp. Book et møde og lad os tale om, hvad vi kan gøre sammen LINK til kontakt. I kan som virksomhed synligøre jeres støtte ved at downloaded vores supporter-logo.

LÆS MERE

MARIANNE ANDERSEN
Founder High5Girls, Svagstrømsingeniør BSc, eMBA

KONTAKT HIGH5GIRLS IDAG

Marianne er klar til at tale med jer om, hvordan I fortrækker at støtte sagen. High5Girls samarbejder med virksomheder fra hele Danmark om at åbne en verden af STEM jobs for piger og kvinder. Vi kører på 6. år og nu tager det fart – kom og vær med.

Kontakt Marianne ma@high5girls.dk eller +45 26351660 for at høre, hvordan vi sammen kan finde en løsning, der passer jeres virksomhed.

Vi ser frem til at høre fra jer.

SPONSORER 2024

RAMBØLL MANAGEMENT

RAMBØLL MANAGEMENT HAR I 2022 AFSLUTTET EN EVALUERING AF HIGH5GIRLS. HOVEDKONKLUSIONEN ER, AT

”High5Girls kan bidrage til at fastholde pigernes interesse på længere. High5Girls kan hjælpe med at løfte den samfundsmæssige udfordring, der består i, at mange piger taber interessen for STEM, når de bliver ældre”.

Herudover er en af delkonklusionerne: “Endelig peger pigerne selv på, at de har fået en større tro på egne evner.”

SPONSORER 2023

NOVO NORDISK FONDEN  •  POUL DUE JENSEN FONDEN  •  AP MØLLER FONDEN • META • DANSKE COMMODITIES

WS AUDIOLOGY  •  SIEMENS FONDEN  •  FABRIKANT MADS CLAUSENS FOND  •  HEMPEL

LEO FONDET  •  LINAK A/S  •  ACCENTURE  •  DIGIPIPPI

SPONSORER 2022

NOVO NORDISK  •  META  •  RAMBØL  •  HEMPEL FONDEN  •  HALDOR TOPSOE

UNIVERSAL ROBOTS  •  NORDIC HEALTHCARE GROUP  •  SIEMENS  •  SEABORG

SIEMENS FONDEN  •  DANFOSS  •  GRUNDFOSS FOUNDATION • TUBORG FONDET

TEKNOLOGIPAGTEN  •  SPAREKASSEN BORNHOLM  •  BrDr E., S., & A. LARSENS FOND

SPONSORER 2021

NOVO NORDISK  •  TEKNOLOGIPAGTEN  •  HALDOR TOPSOE

ØRSTED •  KMD  •  BITTEN & MADS CLAUSENS FOND

MICROSOFT  •  FACEBOOK  •  OTTO MØNSTED FOND

SPONSORER 2020

NOVO NORDISK FONDEN  •  HCØ  •  TEKNOLOGIPAGTEN

OTTO MØNSTED FONDEN  •  DESIGN PSYKOLOGI  •  KVINDERNES BYGNINGS FOND

KMD  •  ODENSE KOMMUNE  •  HELSINGØR KOMMUNE

SPONSORER 2019

NEW NORDIC YOUTH  •  TEKNOLOGIPAGTEN  •  KMD

HULDA PEDERSENS LEGAT  •  DESIGN PSYKOLOGI

KVINDERNES BYGNINGS FOND